Søk

Billedkunst

Free as a Bird

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

Vi har bekymret oss for sur nedbør, ozonlaget, klimaet og ulven. Men vi har glemt de små innbyggerne i skogen, enga og vår egen hage: Humlene, biene, sommerfuglene, billene og de andre insektene. Naturens tannhjul som er i ferd med å forsvinne. Disse små krypene som for mange er hatet og ønsket bort, men som er helt livsviktige for oss.